PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kur'an Tükçe Oku 1. 95 - Tin
 2. 96 - Alak
 3. 97 - Kadir
 4. 98 - Beyyine
 5. 99 - Zilzal
 6. 100 - Adiyat
 7. 101 - Kaaria
 8. 102 - Takasür
 9. 103 - Asr
 10. 104 - Hümeze
 11. 105 - Fil
 12. 106 - Kureyş
 13. 107 - Maun
 14. 108 - Kevser
 15. 109 - Kafirun
 16. 110 - Nasr
 17. 111 - Leheb
 18. 112 - İhlas
 19. 113 - Felak
 20. 114 - Nas
 21. 1 - Fatiha
 22. 2 - Bakara
 23. 3 - Ali- İmran
 24. 4 - nisa
 25. 5- Maide
 26. 6 - En'am
 27. 7 - Araf
 28. 8 - Enfal
 29. 10 - Yunus
 30. 11 - Hud
 31. 12 - Yusuf
 32. 13 - Rad
 33. 14 - İbrahim
 34. 15 - Hicr
 35. 16 - Nahl
 36. 17- Isra
 37. 18 - Kehf
 38. 19 - Meryem
 39. 20 - Taha
 40. 21 - Enbiya
 41. 22 - Hacc
 42. 23 - Müminun
 43. 24 - Nur
 44. 25 - Furkan
 45. 26 - Suara
 46. 27 - Neml
 47. 28 - Kasas
 48. 29 - Ankebut
 49. 30 - Rum
 50. 31 - Lokman
 51. 32 - Secde
 52. 33 - Ahzab
 53. 34 - Sebe
 54. 35 - Fatır
 55. 36 - Yasin
 56. 37 - Saffat
 57. 38 - Sad
 58. 39 - Zümer
 59. 40 - Mumin
 60. 41 - Fussılet
 61. 42 - Sura
 62. 43 - Zuhruf
 63. 44 - Duhan
 64. 45 - Casiye
 65. 46 - Ahkaf
 66. 47 - Muhammed
 67. 48 - Fetih
 68. 49 - Hucurat
 69. 50 - Kaf
 70. 51 - Zariyat
 71. 52 - Tur
 72. 53 - Necm
 73. 54 - Kamer
 74. 55 - Rahman
 75. 56 - Vakıa
 76. 57 - Hadid
 77. 58 - Mücadele
 78. 59 - Hasr
 79. 60 - Mumtahine
 80. 61- Saff
 81. 62 - Cuma
 82. 63 - Munafikun
 83. 64 - Tegabun
 84. 65 - Talak
 85. 66 - Tahrim
 86. 67 - Mülk
 87. 68 - Kalem
 88. 69 - Hakka
 89. 70 - Mearic
 90. 71 - Nuh
 91. 72 - Cinn
 92. 73 - Müzemmil
 93. 74 - Müdessir
 94. 75 - Kıyamet
 95. 76 - İnsan
 96. 77 - Mürselad
 97. 78 - Nebe
 98. 79 - Naziat
 99. 80 - Abese
 100. 81 - Tekvir
 101. 82 - İnfitar
 102. 83 - Mutaffıfın
 103. 84 - İnsikak
 104. 85 - Buruc
 105. 86 - Tarik
 106. 87 - Ala
 107. 88 - Gasiye
 108. 89 - Fecr
 109. 90 - Beled
 110. 91 - Şems
 111. 92 - Leyl
 112. 93 - Duha
 113. 94 - İnşirah